MotMyra™
Myrepulver 250 g

89 kr

På lager

Greenline® MotMyra™ Myrepulver 250 g
MotMyra™
Myrepulver 250 g

89 kr

10% rabat ved køb af 3~
5% rabat ved køb af 2

MotMyra™ myrepulver er beregnet til bekæmpning af myrer udendørs. Den er hurtigvirkende og virkningen varer lang tid. En effektiv metode til at fjerne myrer fra terrasser, flisebelægninger og beplantning.

  • Virker øjeblikkeligt og er langtidsvirkende.
  • Til udendørs brug.
  • Opnår maksimal effektivitet 7 dage efter spredning.
Beskrivelse

Sådan bruger du MotMyra™ Myrepulver

Vælg placering
Start med at finde ud af, hvor myrerne ofte opholder sig, går og/eller hvor de finder føde.

Spred myrepulveret
MotMyra™ kan spredes ved sprøjtning eller vanding. Ved vanding blandes myrepulveret med vand og hældes derefter mellem fliser og i sprækker steder, hvor du formoder myrerne ofte kommer. Fordelen ved vanding er, at det siver dybere ned i jorden, og at det er nemt at behandle svært tilgængelige områder.

Dræber med det samme – virker over lang tid
Myrepulveret begynder at virke med det samme, og effekten forbliver over lang tid. Når myrer støder ind i myrepulveret, vil de tage det med tilbage til myretuen. Her vil giften sprede sig til dronningen og de andre myrer i tuen, og myretuen vil dø ud i løbet af en uge.

Gentag behandlingen om nødvendigt
Hvis myrerne ikke forsvinder, eller du ikke ser virkning af behandlingen efter 3 uger, kan du gentage processen. Hvis der har været kraftig regn, eller hvis man har fejlvurderet hvor man skal sprede myrepulveret, kan man se lille til ingen virkning af myrepulveret.

Myrepulver eller Myrelokkedåse?

Myrepulver og myrelokkedåser har den samme funktion og virkning. Myrerne finder produktet, tager det med sig tilbage myretuen, og inden for en uge kan hele kolonien være væk. Forskellen på myrepulver og myrelokkedåser er, hvor de er designet til at blive brugt.

En myrelokkedåse bruges som oftest indendørs, mens myrepulver kun bruges udendørs. Pulveret kan lettere spredes over et større område og kan også blandes med vand og vandes ud. Hvis man ikke ønsker at have myrepulver på terrassen (risiko for at børn og kæledyr indtager det), kan man benytte sig af myrelokkedåser.

Advarsler

Kun til udendørs brug – Produktet er kun beregnet til udendørs brug.

Brug ikke i stalde eller i nærheden af husdyr – Myrepulver bør ikke anvendes i stalde eller andre steder, hvor dyr kan indtage produktet.

Læs brugsanvisningen – Da myrepulveret indeholder biocider, er det vigtigt at læse den medfølgende brugsanvisning.

Uheld i forbindelse med myrepulver – Hvis der opstår ubehag efter kontakt med produktet, skal der kontaktes en læge eller giftlinjen. Ved indånding bør den berørte person tages ud i frisk luft, og hvis ubehaget fortsætter, bør der kontaktes en læge. I tilfælde af indtagelse skal du kontakte en læge eller giftlinjen.

Hvis du er i kontakt med sundhedsvæsenet – hav sikkerhedsdatabladet, som kan downloades nedenfor, til rådighed.

Vedhæftede dokumenter

Sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer

Aktiv ingrediens: Acetamiprid 0,2 vægtprocent.

Pesticid: Akut toksicitet – Kategori 4.

Ofte stillede spørgsmål

Lugter myrepulveret?

Nej, det er fuldstændig lugtfri

Er myrepulveret miljøfarligt eller brandfarligt?

Nej, pulveret er ikke miljøfarligt, brandfarligt eller giftigt. Det bør dog ikke anvendes, hvor børn eller kæledyr kan indtage det. Det stof, som MotMyra består af, er giftigt for bier.

Kan det bruges til at bekæmpe tømrermyrer?

Ja, bl.a. sorte myrer og tømrermyrer kan bekæmpes med MotMyra.

MotMyra™
Myrepulver 250 g

89 kr

På lager

Greenline® MotMyra™ Myrepulver 250 g
MotMyra™
Myrepulver 250 g

89 kr

10% rabat ved køb af 3~
5% rabat ved køb af 2

MotMyra™ myrepulver er beregnet til bekæmpning af myrer udendørs. Den er hurtigvirkende og virkningen varer lang tid. En effektiv metode til at fjerne myrer fra terrasser, flisebelægninger og beplantning.

  • Virker øjeblikkeligt og er langtidsvirkende.
  • Til udendørs brug.
  • Opnår maksimal effektivitet 7 dage efter spredning.
Beskrivelse

Sådan bruger du MotMyra™ Myrepulver

Vælg placering
Start med at finde ud af, hvor myrerne ofte opholder sig, går og/eller hvor de finder føde.

Spred myrepulveret
MotMyra™ kan spredes ved sprøjtning eller vanding. Ved vanding blandes myrepulveret med vand og hældes derefter mellem fliser og i sprækker steder, hvor du formoder myrerne ofte kommer. Fordelen ved vanding er, at det siver dybere ned i jorden, og at det er nemt at behandle svært tilgængelige områder.

Dræber med det samme – virker over lang tid
Myrepulveret begynder at virke med det samme, og effekten forbliver over lang tid. Når myrer støder ind i myrepulveret, vil de tage det med tilbage til myretuen. Her vil giften sprede sig til dronningen og de andre myrer i tuen, og myretuen vil dø ud i løbet af en uge.

Gentag behandlingen om nødvendigt
Hvis myrerne ikke forsvinder, eller du ikke ser virkning af behandlingen efter 3 uger, kan du gentage processen. Hvis der har været kraftig regn, eller hvis man har fejlvurderet hvor man skal sprede myrepulveret, kan man se lille til ingen virkning af myrepulveret.

Myrepulver eller Myrelokkedåse?

Myrepulver og myrelokkedåser har den samme funktion og virkning. Myrerne finder produktet, tager det med sig tilbage myretuen, og inden for en uge kan hele kolonien være væk. Forskellen på myrepulver og myrelokkedåser er, hvor de er designet til at blive brugt.

En myrelokkedåse bruges som oftest indendørs, mens myrepulver kun bruges udendørs. Pulveret kan lettere spredes over et større område og kan også blandes med vand og vandes ud. Hvis man ikke ønsker at have myrepulver på terrassen (risiko for at børn og kæledyr indtager det), kan man benytte sig af myrelokkedåser.

Advarsler

Kun til udendørs brug – Produktet er kun beregnet til udendørs brug.

Brug ikke i stalde eller i nærheden af husdyr – Myrepulver bør ikke anvendes i stalde eller andre steder, hvor dyr kan indtage produktet.

Læs brugsanvisningen – Da myrepulveret indeholder biocider, er det vigtigt at læse den medfølgende brugsanvisning.

Uheld i forbindelse med myrepulver – Hvis der opstår ubehag efter kontakt med produktet, skal der kontaktes en læge eller giftlinjen. Ved indånding bør den berørte person tages ud i frisk luft, og hvis ubehaget fortsætter, bør der kontaktes en læge. I tilfælde af indtagelse skal du kontakte en læge eller giftlinjen.

Hvis du er i kontakt med sundhedsvæsenet – hav sikkerhedsdatabladet, som kan downloades nedenfor, til rådighed.

Vedhæftede dokumenter

Sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer

Aktiv ingrediens: Acetamiprid 0,2 vægtprocent.

Pesticid: Akut toksicitet – Kategori 4.

Ofte stillede spørgsmål

Lugter myrepulveret?

Nej, det er fuldstændig lugtfri

Er myrepulveret miljøfarligt eller brandfarligt?

Nej, pulveret er ikke miljøfarligt, brandfarligt eller giftigt. Det bør dog ikke anvendes, hvor børn eller kæledyr kan indtage det. Det stof, som MotMyra består af, er giftigt for bier.

Kan det bruges til at bekæmpe tømrermyrer?

Ja, bl.a. sorte myrer og tømrermyrer kan bekæmpes med MotMyra.