Myrelokkedåser

Myrelokkedåser er en hygiejnisk og effektiv måde at bekæmpe myrer på, især indendørs. Man oplever normalt resultater efter en til to uger, og det fulde resultat opnås efter tre uger. Ved bekæmpelse af myrer udendørs anbefales det i stedet at anvende myrepulver eller flydende myremiddel. Under produkterne gives der tips om, hvordan man bruger myrelokkedåser til bedste effekt. Følg altid instruktionerne på produktet, og hold myrelokkedåser væk fra børn og kæledyr.

Viser alle 5 resultater

Populär

Sådan virker myrelokkedåser

Uanset mærket fungerer myrelokkedåser på samme måde. De aktiveres og placeres på de steder, hvor myrerne har tendens til at opholde sig. Myrerne tiltrækkes af et lokkemiddel og vil herefter bringe giften tilbage til myretuen. Dette spreder giften til kilden af myrerne, og reducerer drastisk antallet af myrer i kolonien.

Hvor lang tid det tager for myrelokkedåserne at virke, afhænger af, hvor hurtigt myrerne finder dåserne. Det tager også et stykke tid, før giften får den ønskede virkning. Normalt begynder giften at virke efter en til to uger. Efter tre uger bør man kunne se et mærkbart resultat - hvis ikke, kan det være, at man har brugt myrelokkedåserne forkert.

Myrelokkedåser eller myremiddel?

Myrelokkedåser anvendes hovedsageligt indendørs og omkring husets fundamenter, hvor myrerne er tydelige, f.eks. i form af myrespor. Myregiften befinder sig i myrelokkedåsen, og al giften er dermed samlet ét sted.

Myremiddel anvendes hovedsageligt udendørs til at bekæmpe myrer på terrasser, i blomsterbede eller på fliser. Ved brug af myremiddel drysses produktet ud over det område, hvor myrerne normalt er til stede. Myremiddel til udendørs brug kommer hovedsageligt i pulverform.

 • Myremiddel i pulverform - Anvendes hovedsagelig udendørs, f.eks. på fliser.
 • Myremiddel til udvanding - I flydende form, hvilket gør det lettere at nå "utilgængelige" myretuer.
 • Myrelokkedåser - Bruges primært indendørs.
 • Myrespray - Anvendes både indendørs og udendørs. Kan også bruges på andre insekter.
 • Myrestift - Anvendes til meget præcis bekæmpelse af myrer, f.eks. ved vinduer, dørtærskler eller i køkkenet. Tegn en linje, som myrer ikke kan passere.

Gift-fri alternativer

Hvis du gerne vil benytte dig af et giftfrit alternativ, kan man vælge diatoméjord også kendt som kiselgur. Det er et naturligt produkt, der er uskadeligt for mennesker og kæledyr. Kiselgur spredes der, hvor myrerne er, eller på myrestier. Kiselgur virker mod en række insekter såsom myrer, pelsklannere og ørentivster.

Når insekter kommer i kontakt med kiselgur, vil kiselguren udtørre insekterne, så de dør. I modsætning til myrelokkedåser bekæmper kiselgur kun de myrer, der kommer i kontakt med den - ikke dronningen og myretuen.

Opnå den bedste effekt

 • Tiltræk myrerne med honning eller sirup En meget lille mængde honning eller sirup ved indgangen til myrelokkedåsen vil hjælpe med at tiltrække myrer. Men det skal ikke være så meget, at myrerne er tilfredse med at spise og tage honningen med tilbage til boet.
 • Placer dåsen det rigtige sted Myrelokkedåser er mest effektive, hvis de placeres på steder, hvor der ofte findes myrer. Det vigtige er, at myrerne kommer tæt nok på dåsen til at fornemme lokkemaden og derefter gå ind i dåsen. Myrelokkedåser, der anvendes udendørs (tæt på bygningen), skal placeres på en flad, tør overflade. Man skal helst ikke fjerne myrestier, da myrerne herefter vil vælge nye ruter. Myrelokkedåsen kan placeres i nærheden af myrestier.
 • Brug flere myrelokkedåser Det er ikke ualmindeligt, at der kommer flere myrekolonier ind i hjemmet på samme tid. Selv hvis giften fra myredoserne tages med tilbage til kolonien af nogle myrer, er det ikke sikkert, at man har fået ram på alle kolonierne. For maksimal effektivitet bør man placere myrelokkedåser flere steder i hjemmet.
 • Fjern mad i nærheden af lokkkedåsen Grunden til, at myrer tiltrækkes af myrelokkedåsen, er, at de leder efter mad. Hvis der er krummer og madrester i nærheden, vil myrerne først og fremmest søge efter dem. Chancen for, at de går ind i en lokkedåsen for at finde føde, er således mindre. Sørg derfor for, at du har ryddet op og ikke efterlader mad på gulvet.

6 tips, når du bruger myrelokkedåser

Har du fundet myrer i dit hus? Så er det en god idé at placere myrelokkedåser på strategiske steder rundt omkring i dit hjem. Fordelen ved myrelokkedåser er, at de dræber hele myrekolonien, da de myrer, der kommer til myrelokkedåsen, bringer giften med hjem til boet. Der er meget man kan gøre, for at få mere ud af sine myrelokkedåser. Her er vores seks bedste tips til at slippe af med myrer én gang for alle ved brug af myrelokkedåser.

Placer myrelokkedåsen det rigtige sted
Korrekt placering er nøglen til succes med myrelokkedåsen. Før end at myrelokkedåsen kan have den bedste virkning, er det vigtigt, at myrerne let kan finde den. Derfor bør du starte med at undersøge, hvor og hvordan myrerne bevæger sig. Hold øje med såkaldte myrestier, dvs. myrer, der går i en række. Myrelokkedåsen skal placeres midt i myrestien, så myrerne går direkte ind i fælden. Normalt er en enkelt myrelokkedåse ikke nok. Man bør placere 3-4 myrelokkedåser.

Fjern distraheringer omkring myrelokkedåsen
Myrelokkedåser indeholder et lokkemiddel, der tiltrækker myrer. Lokkemidlet er giftigt og kan dræbe hele myrekolonien, når myrerne bærer lokkemidlet hjem til kolonien. For at opnå den bedst mulige effektivitet skal du minimere andre distraheringer omkring myrelokkedåsen, da de kan stjæle opmærksomheden fra myrelokkedåsen. Myrerne vil vælge den mad, der er lettest at få fat i. Hvis der ligger madrester eller krummer i nærheden af myrelokkedåsen, kan man risikere, at myrerne helt overser lokkedåsen. Sørg derfor for at holde området omkring myrelokkedåsen fri for madrester og krummer.

Placer ekstra lokkemiddel ved indgangene til myrelokkedåsen
For at gøre det lettere for myrerne at finde vej ind i myrelokkedåsen kan du placere ekstra lokkemiddel ved indgangene til myrelokkedåsen. Du kan placere en lille smule honning eller sirup ved indgangen til lokkedåsen. Myrer kan godt have svært ved at finde ind i myrelokkedåser, da lokkemidlet er indkapsuleret, så børn og kæledyr ikke kan få fat i det.

Følg myrerne
Nogle gange kan du faktisk have flere myrekolonier på samme tid, så det er vigtigt at følge myrestierne for bedre at forstå, hvor myrerne kommer fra. Det kan lykkes dig at udrydde en myrekoloni, men så dukker der snart en ny op. I så fald kan det være en god idé at flytte rundt på myrelokkedåserne eller købe flere. Myrer er mest aktive om dagen, så du bør følge dem for at se, hvor mange myrekolonier der er.

Undgå at fjerne myrestier
Hvis du bare har fået besøg af nogle få myrer, kan du fjerne myrestien med en våd klud. Vandet fjerner myrernes duft og mindsker risikoen for, at nye myrer finder myrestien. Forhåbentlig forsvinder myrerne efter rengøringen.

Hvis du har myrestier med mange myrer, er der ingen grund til at fjerne dem. Det er bedre at placere myrelokkedåser midt i myrestien. Myrerne bevæger sig i grupper og følger de dufte, som andre myrer har afgivet på myrestien. Med andre ord, hvis du ikke rydder op efter myrerne, er der en god chance for, at de vil følge den samme myresti. Det betyder, at du ved, hvor du skal placere myrelokkedåserne, hvilket igen øger chancerne for, at myrer går ind i myrelokkedåsen.

Hvis du rydder op i myrestien, vil myrerne finde nye stier, og så du skal bruge mere tid på at følge deres stier.

Efter brug

Fik du ikke det ønskede resultat fra din myrelokkedåse? Du skal ikke give op endnu, der findes nemlig andre metoder, du kan prøve, hvis ovenstående tips ikke virker.

 • Først og fremmest skal du være tålmodig. Det tager normalt 1-2 uger, nogle gange endnu længere, før myrelokkedåsen har nogen effekt. Først skal myrerne finde vej ind i dåsen, og der skal komme nok gift ind i myrekolonien til at udslette den.
 • Hvis du har ventet et par uger uden resultat, bør du prøve at placere myrelokkedåsen et andet sted.
 • Hvis dette ikke virker, kan du sætte flere myrelokkedåser ud.

Det er vigtigt at man bortskaffer lokkedåsen korrekt efter brug. Efter brug skal myrelokkedåsen smides ud på en genbrugsstation. En myrelokkedåse bør aldrig smides i husholdningsaffaldet, da den kan være skadelig for miljøet.

Ofte stillede spørgsmål - Myrelokkedåser

Hvilke myrer kan bekæmpes med myrelokkedåser?

Det er ofte sorte myrer, der trænger ind i boliger. Det er også dem, der kan bekæmpes med myrelokkedåser.

Hvor længe skal myrelokkedåser bruges?

Hvis problemet fortsætter efter tre uger, bør man søge mod andre løsninger. Et problem kan være, at dåserne er placeret de forkerte steder. Hvis problemerne med myrer fortsætter på trods af flere forsøg med myrelokkedåser, bør man kontakte en skadedyrsbekæmper.

Hvodan bortskaffer man myrelokkedåser?

På emballagen vil det normalt være angivet, hvordan dåserne skal bortskaffes. Man smider normalt ikke myrelokkedåser i husholdningsaffald, da de kan være skadelige for miljøet. Myrelokkedåser skal smides ud ved en genbrugsstation