Klimaarbejde

Hos skadedyrsexperten.dk (Nordic Pest Control AB) bestræber vi os på løbende at forbedre vores arbejde for at minimere vores klimaaftryk. Vi har identificeret en række vigtige områder, som vi fokuserer på for at nå dette mål.

Produkter

Vi fokuserer på at føre bæredygtige produkter, der er fremstillet med minimal miljøpåvirkning, og som har en lang levetid, så man undgår hele tiden at nyproducerede varer. Vi opretholder en åben dialog med både kunder og leverandører for løbende at forbedre og udvikle vores produkter med bæredygtighed i tankerne. Vi er særligt opmærksomme på miljøspørgsmål og arbejder sammen med vores leverandører og partnere om at reducere vores påvirkning af miljøet.

Transport

Vi bestræber os på at vælge de mest miljøvenlige transportmuligheder og vurderer løbende mulighederne for at reducere vores påvirkning af klimaet, når vi leverer vores produkter. På den måde forsøger vi at yde vores bidrag til at beskytte vores planet og bevare vores miljø.
 
Vi tager ansvar for at sikre, at vores aktiviteter er bæredygtige og respekterer miljøet. Derfor arbejder vi konstant på at finde mere effektive og miljøvenlige måder at levere vores produkter til vores kunder på.
 
Vi anerkender vigtigheden af at gøre en indsats for at reducere vores klimaaftryk, og vi stræber efter at være en del af løsningen. Vi vil fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at reducere vores klimaaftryk.
 

Affald

Når det gælder vores håndtering af affald, er det vores mål at sortere alt affald og genbruge det, vi kan, så meget som muligt. Vi stræber efter at reducere mængden af affald, der går til forbrænding, og prioriterer i stedet genbrug og genanvendelse.
 
For at nå vores mål har vi indført forskellige sorteringssystemer for at lette sorteringen af vores affald. Vi opfordrer også vores medarbejdere til at tage ansvar for at sortere affaldet korrekt og til at reducere mængden af affald, der genereres, ved at bruge genbrugsvarer.
 
Vi erkender, at effektiv affaldshåndtering er afgørende for en bæredygtig fremtid. Ved at genbruge affald reducerer vi behovet for at udvinde nye råmaterialer og reducerer dermed vores miljøpåvirkning. Vi er stolte af vores engagement i at passe på vores planet og arbejde hen imod en mere bæredygtig fremtid.
 

Vores personale

Vi informerer og uddanner regelmæssigt vores medarbejdere om miljøet i forbindelse med vores virksomhed. Vi overholder den gældende miljølovgivning og bestræber os løbende på at forbedre vores arbejde mod et reducere klimaaftryk ved at inddrage vores medarbejdere i virksomheden. Vi er fast besluttet på at reducere vores indvirkning på miljøet og opretholde en bæredygtig arbejdsplads. Vores engagement i miljøansvar er en prioritet for os, og vi er stolte over vores bidrag til en renere og mere bæredygtig verden.
 
Vi arbejder konstant på at finde miljøvenlige metoder til skadedyrsbekæmpelse. Størstedelen af vores produkter er giftfrie og biologisk nedbrydelige, og vi gør vores bedste for at oplyse kunder omkring brug af vores produkter, så de anvendes på den sikreste måde for både mennesker og miljø.
 

Elektricitet/opvarmning

Vi har besluttet udelukkende at anvende vedvarende energikilder som sol, vind og vand til el og varme i vores lokaler. Vi er fast besluttet på at reducere vores miljøpåvirkning og bidrage til en bæredygtig fremtid.
 
Ved at vælge at bruge vedvarende energikilder reducerer vi vores afhængighed af ikke-fornyelige energikilder som olie og kul, der har en negativ indvirkning på miljøet og klimaet. Vi ønsker at være en pioner på vores område og inspirere andre virksomheder til at følge vores eksempel.
 
Vi mener, at hvert lille skridt mod en bæredygtig fremtid er vigtigt, og vi håber, at andre virksomheder også vil indføre vores bæredygtige tilgang. Sammen kan vi gøre en reel forskel for vores planet og for fremtidige generationer.
 
 
 

Giv os din feedback!

For at kunne give dig og vores andre kunder den bedste indkøbsoplevelse vil vi gerne vide, hvad du mener om os, og hvad vi kan forbedre. Du er velkommen til at sende din feedback og dine forslag til forbedringer via vores kundeservice.