Myrer » Den ultimative guide

Myrer

De fleste vil synes, at det er irriterende når myrer finder vej ind i hjemmet. I realiteten er myrer faktisk nyttedyr, og man bør så vidt muligt ikke skade dem. Når man møder problemer med myrer bør man derfor overveje, hvor og hvordan man bekæmper dem, så man ikke gør unødig skade på uvedkommende myrer.

Hvis du oplever problemer med myrer i eller omkring dit hjem, vil der som oftest være tale om sorte havemyrer, der søger varme og noget sødt at spise. Selv en smule spildt sodavand kan sætte gang i en massiv invasion af myrer. Når først en myrer finder noget lækkert at spise, vil den tilkalde resten af myretuen. Resultatet kan være en lille myrekoloni, der valfarter gennem huset. Til at starte med skal man naturligvis tørre den spildte væske op, men hvis dette ikke virker, skal man benytte sig af skrappere metoder.

Vi anbefaler

Hurtig Guide

  • Rengør: Som med de flest andre insekter reducerer du bestanden ved at holde dit hjem rent. Undgå især spildt sød væske og krummer, som er gourmet måltider for myrer.
  • Bekæmpelse: Myrelokkedåser er den mest effektive måde at bekæmpe myrer på på lang sigt. Myrelokkedåser indeholder et lokkemiddel, som myrerne tager med sig tilbage til myretuen. Her forgifter lokkemidlet hele myretuen, inklusive dronningen, hvorefter kolonien vil gå i opløsning. Myrelokkedåser kan bruges til både aktiv bekæmpelse samt forebyggelse af myrer.
  • Forebyggelse: Man kan sprede lidt myremiddel, for at forebygge forekomsten af myrer. Når myrer bevæger sig over vil de dø, og de vil derfor vælge andre ruter. Spredes udendørs på strategiske områder såsom rundt om husfundamentet eller rundt om køkkenhaver. Kan også bruges til at bekæmpe myretuer.

Sådan bekæmper du myrer

Arbejdermyrerne transporterer konstant føde mellem fødekilder og myretuen, hvor føden hurtigt fordeles til larver og andre myrer i tuen. Dette kan mennesker bruge til deres fordel, da det gør spredning af gift meget nemmere.

Meget af det myremiddel, der findes på markedet i dag, er baseret på naturlige, lugtfri stoffer, der ikke er farlige for kæledyr eller mennesker. De kan derfor ofte bruges både indendørs og udendørs. De fleste moderne myremidler virker også med en forsinkelse, hvilket faktisk gør dem ekstra effektive, da de derfor kan nå at spredes til resten af myrerne i kolonien.

Ved at placere myremiddel langs myrernes myrestier kan hele myrekolonien bekæmpes effektivt på kort tid. Arbejdermyrerne smager på lokkemidlet, vurderer, at det er næringsrigt, og bærer det ivrigt tilbage til myretuen. Lokkemidlets gift virker dog med en forsinkele, hvilket gør, at hver arbejdermyrer har tid til at tage flere portioner med hjem og give giften til snesevis af larver og myrer, inden de begynder at dø. Antallet af myrer reduceres således drastisk i løbet af den første dag, og inden for en uge er hele kolonien normalt udslettet.

Myrelokkedåser

Myrelokkedåser bruges primært til indendørs brug, og de indeholder et lokkemiddel, som myrer finder og tager med tilbage til myretuen. Hvad myrerne ikke ved er, at lokkemidlet indeholder gift. Benytter man sig af myrelokkedåser vil myrerne som oftest forsvinde ret hurtigt. Husk at holde området omkring myrelokkedåser rent, så myrerne ikke bliver distraheret af den cola, som du lige har spildt på gulvet. Hvis mængden af myrer er meget stor, kan det være nødvendigt at bruge flere myrelokkedåser samtidig.

Myremiddel

Hvis du gerne vil stoppe myrerne inden de kommer ind i huset, eller hvis du vil beskytte strategiske steder i din have, kan du benytte dig af myremiddel. En decimeter bred barriere af myremiddel langs husets fundament er ofte effektiv for dem, der ønsker at forhindre myrer i at komme ind i huset. Ser du myrer inde i dit hus, bør du rengøre det område, hvor myrerne har bevæget sig. Myrer udsender nemlig duftstoffer, som bidrager til dannelsen af såkaldte myrestier. Har du set en myre, vil flere ofte følge efter.

Myremiddel til udvanding

Når det er nødvendigt at fjerne en hel myretue udendørs, især på svært tilgængelige steder, er det nemmest at bruge myremiddel til udvanding. Praktisk og langtidsvirkende på terrasser eller andre udearealer. Da det er en relativt stærk gift, skal det anvendes med forsigtighed, og eventuelle rester, der skal bortskaffes, skal afleveres til giftigt affald på en genbrugsplads. Man må under ingen omstændigheder hælde myremiddel ud i vasken! Føld altid produktets brugsanvisning nøje.

Rødceder

Rødceder kan bruges som en miljøvenlig metode til at holde insekter væk. Rødcederolie har en frisk duft, som med fordel kan spredes i hjemmet, så længe den ikke bliver altoverskyggende. I de rigtige doser fungerer rødceder godt i, eksempelvis, skabe, hvor det giver en frisk duft og samtidig holder myrer og andre insekter væk sin særlige duft. Rødcederolie kan sprøjtes på forskellige overflader, langs fodpaneler eller andre steder, hvor der er behov for det. Pas på, at du ikke bruger for meget, da duften af rødcederolie er meget stærk. Rødceder kommer også som træblokke, som kan bruges til langvarig beskyttelse.

Andre midler

En myrepen er et praktisk produkt, der er meget let at bruge. Tegn en linje på en overflade, hvor beskyttelse ønskes, og myrer samt andre insekter vil blive dræbt, når de forsøger at krydse linjen. Beskyttelsen holder 3-4 uger, men bør ikke anvendes, hvis kæledyr eller børn kan få adgang til behandlede overflader.

Kort resumé

Vælg myremiddel efter behov, og brug det kun, når det er nødvendigt. Myrelokkedåser, myrepenne og rødcederprodukter er gode til indendørs brug, mens myrepulver- eller myremiddel til udvanding er bedst udendørs.

Forskellige arter af myrer

De fleste myrer er faktisk nyttedyr, men de kan også forårsage problemer for os mennesker, hvis der er for mange af dem på det forkerte sted. Der findes omkring 14 000 forskellige myrerarter, hvoraf de fleste lever i troperne. Her i Danmark findes der kun omkring 50 arter. Nogle af dem kan forårsage alvorlige problemer for husejeren.

Sorte havemyrer

Den 2-4 millimeter store sorte havemyre bygger ofte sin tue et par decimeter ned i jorden. Den er almindelig i haver og kaldes derfor ofte for havemyren. Om vinteren går den sorte havemyrer i dvale, hvorefter den om foråret vågner den op og begynder at lede efter føde. Er man gartner og graver man i jorden om foråret, kan man godt opleve, at det lige pludselig vrimler med myrer alle vegne. Kan myrerne finde føde i dit hus, vil der meget hurtigt opstå myrestier i dit hus.

Herkulesmyrer

Herkulesmyrer er meget store, og de kan blive næsten to centimeter lange. De ligner almindelige røde skovmyrer i udseende, men de er meget større. De lever normalt i træstubbe og råddent træ. Finder du herkulesmyrer i nærheden af dit hus, skal du være meget opmærksom på dem. De kan nemlig forårsage stor skade på træværket i dit hus, da de gerne bygger lange tunneller i selv sundt træ, når de først har etableret sig et sted. Herkulesmyrer er hovedsageligt aktive om natten. Kommer de ind i dit hust hus, vil de både søge efter lækkert træværk som de kan ødelægge, samtidig med, at de leder efter føde.

Faraomyrer

Faraomyrer er faktisk en tropisk art af myrer, der har brug for et varmt klima for at overleve, 25-30 grader og høj luftfugtighed er ideelt. Selvom klimaet sjældent er sådan i Danmark, har man fundet ud af, at faraomyrer kan trives i vores opvarmede hjem, hvis de tilfældigvis kommer med i en kuffert efter en rejse i udlandet. Faraomyren er lille og ret svær at opdage, kun 2-5 millimeter lang. Den er gullig og formerer sig hurtigt. En enkelt hun kan lægge 3.500 æg i løbet af sin korte levetid. I naturen er faraomyren en ådselæder; når den først er inde i et hus, spiser den gerne slik og kan endda gnave sig gennem emballage for at få fat fødevarer. Faraomyrer er vanskelige at bekæmpe og kan tage mange måneder at komme af med, når de først har etableret sig.

Myrer er nyttedyr, når de lever ude i naturen, men når de kommer i karambolage med mennesker, kan der opstå problemer af forskellig art. Vær derfor opmærksom på tilstedeværelsen af myrer i huset, og tag straks fat om problemet. Jo mindre myrer der er, jo nemmere er det at slippe af med dem.

Myretuer – Sådan slipper du af med dem

Myrekolonier er lige så enkle i deres design, som de er komplekse. En myretue kan ved første øjekast virke kaotisk, men den klare sociale struktur betyder, at hver myre altid kender sin plads og aldrig afviger fra sin opgave.

Hos myrer er der ingen karrierevalg. Arbejderne er sterile og vil aldrig blive andet end arbejdere. Dronning bestemmer selv, hvornår hun vil producere frugtbare myrer for at give sine gener videre. Hannerne dør så snart de har opfyldt deres pligt, og de befrugtede hunner forlader myretuen for at blive dronninger i deres egne kolonier.

Arbejderne vil altid kun arbejde, idet de enten får til opgave at bygge på boet, fjerne dyrene (f.eks. bladlus), gøre rent, passe børnehaven eller bringe mad hjem. Det er dette strenge sociale hiarki der sikrer, at myrekolonien trives. Men det er også noget, vi mennesker kan bruge til vores fordel, hvis vi gerne vil slippe af med myrer i nærheden af vores hjem.

Myrer og myretuer er meget vigtige for økosystemet, så det er godt, at der er mange af dem i naturen. At skulle leve med myrer i sit hus eller hjem er dog ofte mindre værdsat og kan faktisk føre til en masse problemer.

Der findes mange forskellige typer myretuer, og de skal behandles på forskellige måder, hvis du skal slippe af med dem. Her vil vi gennemgå, hvordan man bekæmper en myretue, men også hvordan man flytter en myretue, hvis den er kommet for tæt på huset.

Myretuer og dets funktion

En myretue har mange vigtige funktioner for myrerne. Myretuen er grundlaget og hjemmet for hele myrekolonien, og det er her, at udklækningen af nye myrer finder sted. Myrerne kommer ud af æggene, og det er også her, man finder flyvemyrer, hvis opgave er at videreføre myrekoloniens gener til andre myrekolonier. Flyvemyrer klækkes kun på bestemte tidspunkter af året. Det er også i myretuen, hvor dronningen opholder sig. Det er ikke ualmindeligt, at en myrekoloni består af flere forskellige dronninger, hvis opgave er at lægge æg.

Ikke alle hunmyrer er frugtbare, men en myretue består også af sterile hunmyrer, der har til opgave at være krigere eller arbejdere.

Flyvemyrer kan bestå af både hanner og hanner. I Danmark er den sorte havemyre langt den mest almindelige art af myrer, og den sværmer mest i juni og august. Hun flyvemyrer har til opgave at etablere deres egne kolonier på nye steder i naturen og i den forbindelse blive dronninger.

Forskellige typer af myrertuer

Som tidligere nævnt findes der en række forskellige typer af myreslugere. Myreslugere kan grundlæggende opdeles i fire forskellige kategorier. Disse er stakken, jordreden, træreden og de andre muligheder.

Myretue af nåle – Røde skovmyrer laver myretuer, der er lavet af nåle fra grantræer.

Myretue i jorden – Laver myrer tuer i jorden, vil disse bestå af lange gange, der løber under jorden.

Myretue i træ – Myretuer gravet ind i træ vil have samme konstruktion som myretuer i jord, men med den forskel, at tunnellerne er lavet af træ eller væltede træer.

Andre myretuer – Andre myretuer er normalt forbundet med myretuer, der er bygget på steder, der ikke er optimale. Eksempler på sådanne steder er f.eks. fundamentet af et hus eller panelerne på et hus. Hvis en myrekoloni har etableret sig i ens hus, er det vigtigt at foretage en grundig undersøgelse. Hvis herkulesmyrer er kommet ind i huset, kan det medføre skader på boligen.

Selv om placeringen af en myretue kan variere meget, er der en fællesnævner, som alle forskellige typer af tuer har til fælles. Størstedelen af alle myretuer er opdelt i forskellige sektioner og i forskellige gange og niveauer. Det gør det meget vanskeligt at få adgang til alle myrer på én gang. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udrydde myretuen bid for bid, men der findes også løsninger, som gør det muligt at udrydde de fleste myrer i ét tag.

Tegn på myretuer

Det mest almindelige tegn på, at der er en myretue i nærheden, er, at et bestemt område er fyldt med myrer. I nogle tilfælde kan man tydeligt se myretuen, og det er især tilfældet for overfladiske myretuer såsom myretuer af nåle. Myretuer er også nemme at få øje på, når flyvemyrer sværmer. Hvis der er en myretue i nærheden, vil det nemlig sværme med flyvemyrer. Dette tegn er dog kun noget, der viser sig i sommermånederne og kun på en enkelt dag.

Herkulesmyrer er de myrer, der kan forårsage størst skade på bygninger og huse. Herkulesmyrer foretrækker at bygge tuer i træ, der er angrebet af råd, men kan også slå sig ned i sundt træ. De tegn, du skal kigge efter, er knitrende lyde inde fra væggene, men også døde eller levende myrer, der dukker op.

Sådan undgår du myrer i nærheden af dit hus

Der er flere måder at forhindre myrer i at bygge tuer for tæt på huset og komme ind i dit hjem på. Løsningerne omfatter;

  1. Undgå at efterlade søde drikke, slik og anden mad udenfor og i nærheden af huset. Spild, krummer og affald bør ikke efterlades på altaner og terrasser, men det kan også være vigtigt at undgå dette i huset i nærheden af døre og vinduer.
  2. Hvis der er et problem med fugt i nærheden af husets fundament, er det vigtigt, at der tages hånd om det så hurtigt som muligt. Ellers er luftfugtigheden optimal og giver et meget godt miljø for myretuen.
  3. Det er rart at have planter og smukke buske tæt på huset, men det kan også være årsag til problemer med myrer og myretuer. Vegetation bidrager til ophobning af fugt i jorden, hvilket tiltrækker myrer. Bladlus kan også være et problem, da myrer kidnapper dem til deres myretuer, så de kan producere føde til dem.

Myretuer, der bør bekæmpes

Selv om de kan være meget irriterende, er det faktisk ikke alle myrer, der bør bekæmpes. Det kan være tilrådeligt at tænke sig om to gange. Årsagen hertil er ganske enkelt, at mange pesticider indeholder biocider, som er en form for insekticid, men også fordi myrer er gode for økosystemet.

Ved hjælp af myrer og myretuer kan organisk materiale nedbrydes hurtigere, og det er kun, hvis myrerne forårsager skade eller bliver et problem, at de skal bekæmpes. Eksempler på problemer, som kan forårsages af myrer, er jordforandringer og ukrudt, men også ødelæggelse af mad i hjemmet.

Alternativ til bekæmpelse – flyt myretuen

Der er flere måder at slippe af med problemer forårsaget af myrer på, og udryddelse er ikke altid den eneste mulighed. I dag kan man f.eks. bruge kiselgur til at skabe en slags barriere, der forhindrer myrer i at komme ind i hjemmet. En anden mulighed er at flytte myretuen. På denne måde kan tuen placeres et sted, hvor den ikke forstyrrer eller udgør et problem.

Markedet tilbyder i dag en række forskellige produkter, der kan bruges til at afskrække myrer og tilskynde dem til at lave tuer andre steder. En mulighed er midlet Nemasys Multi, som også hjælper mod sørgemyg, æbleviklere og sommerfuglelarver. Det er helt gift-frit og er designet til at drive myrerne væk. Nemasys Multi vil derfor ikke udrydde eller dræbe myrerne.

Sådan bekæmper du en myretue

I nogle tilfælde er det dog stadig nødvendigt at udrydde en myretue helt, og det er vigtigt at få fjernet så meget af myrekolonien som muligt på samme tid. For at kolonien virkelig kan blive udryddet, er det også meget vigtigt, at dronningen dræbes, da dette bidrager til, at kolonien bliver “ødelagt” og ikke kan genopbygges igen.

Hvis en myretue skal udryddes, er det altid bedst at åbne boet så meget som muligt. Dette kan gøres ved hjælp af en spade. På denne måde kommer myremidlet så langt ned i tuen som muligt, og chancen for at dræbe dronningen er større. Ligger myretuen under en behandlet eller dækket overflade såsom under fliser, kan processen dog være lidt vanskeligere og mere tidskrævende. Det er ikke ualmindeligt, at en myretue skal behandles flere gange, før kolonien er udryddet.

Det er trods alt de myrer, der er i huset, der forårsager de fleste problemer og skader. Hvis der findes en myretue i husets paneler eller fundament, er det vigtigt at fjerne det så hurtigt som muligt. Det kan være en god idé at bruge myrelokkedåser for at forhindre, at kemikalier fra pesticider flyver frit rundt i hjemmet.

Opsummering

Der findes mange måder at bekæmpe myrer og kolonier på, men bemærk, at det ikke er alle myrer, der bør bekæmpes. Det er kun, hvis myrerne gør skade, at det kan være en god idé at slippe af med dem. Forskellige typer af myrer skal bekæmpes på forskellige måder for maksimal effektivitet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bruger jeg mest effektivt myreprodukter?

Under vores produktkategorier finder du vejledninger om, hvordan du bruger de forskellige bekæmpelsesprodukter for at opnå den bedste effekt. Se f.eks. under produktkategorien myremidler.

Hvorfor kommer myrer ind i huset?

På samme måde som andre insekter søger myrer varme og føde. Du mindsker risikoen for, at myrer søger ind i hjemmet, hvis der ikke er krummer, spild og madrester i køkkenet. Hvis der kommer myrer ind i dit hus, kan de bekæmpes med myrelokkedåser eller myremiddel.

Hvornår er der behov for skadedyrsbekæmpelse?

Hvis der er tale om sorte havemyrer (de mest almindelige myrer), er skadedyrsbekæmpelse meget sjældent nødvendigt. Prøv først at bekæmpe myrerne med forskellige myremidler. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit forsikringsselskab for at høre, om din indboforsikring omfatter skadedyrsbekæmpelse.

Hvad er forskellen på herkulesmyrer og sorte havemyrer?

Myrerne er især forskellige i størrelse og i de steder, hvor de kan findes. Herkulesmyrer er 6-18 mm lange og bygger tuer i træstammer og stubbe. Dette står i modsætning til den sorte havemyre, som bygger 'traditionelle' myretuer og er 2-4 mm stor. Hvis du finder herkulesmyrer i dit hjem, bør du straks begynde at bekæmpe dem, da de kan udrette stor skade på træværk i dit hjem.

Kan sorte havemyrer sprede sygdomme?

Nej, myrer kan være ubehagelige at have indendørs, men sorte havemyrer kan ikke bide eller sprede sygdomme.

Se flere Myreprodukter

Bedøm guiden:

4/5 - (1 vote)