Kvitt®
Insektspray mod Kravlende Insekter 400ml

(1 kundeanmeldelse)

109 kr

Kvitt insektspray anvendes mod kravlende insekter såsom sølvfisk, ørentvister og myrer. Sprøjt sprayen på insekterne, og de vil dø med det samme. Sprayen kan også bruges forebyggende og har en langvarig virkning. Kvitt insektspray hed tilbage i 2019 ‘Radar Dos’, men har siden taget navneændring.

 • Mod kravlende insekter.
 • Til indendørs brug.
 • Kan virke øjeblikkeligt og forebyggende.

Ikke på lager

Beskrivelse

Sådan bruger du Kvitt insektspray

Læs brugsanvisningen
Læs brugsanvisningen, som du kan finde på emballagen, og følg dem for at opnå højest effektivitet.

Spray direkte på insekterne, eller brug sprayen forebyggende
Sprøjt direkte på insekterne eller på steder, hvor de normalt holder sig. Sprøjt i en afstand på ca. 30 cm. Sprayen kan anvendes i, eksempelvis, sprækker, ved lister, i kroge og hjørner, hvor insekterne normalt opholder sig. Spray i et par sekunder for at opnå langvarig beskyttelse.

Advarsler

Læs sikkerhedsdatabladet – Læs sikkerhedsdatabladet (kan downloades nedenfor) for at få oplysninger om håndtering af produktet og om, hvad du skal gøre i tilfælde af hudkontakt eller indtagelse. Læs også brugsanvisningen på produktet og følg den, når du er i tvivl omkring håndtering af produktet.

Brandfarlig – Produktet har en advarselsetiket, der angiver, at stoffet er “yderst brandfarligt”. Sprøjt aldrig på åben ild. Du må ikke gennemhulle eller brænde dåsen – heller ikke når den er tom.

Eksplosionsfare ved opvarmning – Produktet opbevares i en beholder under tryk. Denne beholder kan eksplodere ved opvarmning. Opbevar aldrig beholderen i direkte sollys, i nærheden af ild eller andre steder, hvor beholderen udsættes for høje temperaturer.

Må ikke sprøjtes på tekstiler – Produktet kan i nogle tilfælde forårsage misfarvning.

Opbevares utilgængelig for børn – Opbevar altid beholderen uden for børns rækkevidde. Indholdet kan være skadeligt, hvis det indtages.

Det gør du, hvis du kommer i kontakt med indholdet af flasken:

 • Indånding: Søg frisk luft.
 • Hudkontakt: Vask med vand og sæbe.
 • Øjenkontakt: Skyl med vand, indtil at irritationen aftager.
 • Indtagelse: Skyl munden, men synk ikke væsken. Fremkald ikke opkastning.
 • Affaldssortering – Aflever altid beholdere, der ikke længere skal bruges, på genbrugspladsen i containeren til farligt affald.

Mål

Trykbeholder med 400 ml insektspray.

Tekniske specifikationer

Aktive ingredienser: pyrethrin, piperonylbutoxid.

Pesticid: Klasse 3.

Advarselssymboler: Meget giftig for organismer, der lever i vand, Yderst brandfarlig aerosol.

 

Anmeldelser (1)

1 anmeldelse af Kvitt®
Insektspray mod Kravlende Insekter 400ml

  Anne Eklund
  oktober 20, 2022
  Den er så sandelig meget effektiv. Har selv brugt den med godt resultat på myrer og edderkopper.

Du kunne også være interesseret i...

Kvitt® Insektspray mod Kravlende Insekter 400ml
Kvitt®
Insektspray mod Kravlende Insekter 400ml

Ikke på lager